นายประชา ฤทธิผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นายประชา ฤทธิผล

นางอัปสร ชายโอฬาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอัปสร ชายโอฬาร

นายวินัย หมื่นรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นายวินัย หมื่นรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล

นายคมสัน วงศ์คช
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายคมสัน วงศ์คช

ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

ทักษะดี มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้จัดการ และพนักงานขายสินค้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครพนักงานสหกรณ์ร้านค้าประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกครูช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศรายชื่อครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้ากำลัง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)(24 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ Programmable Controller ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 ม.ค.66)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ Programmable Controller ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21 ธ.ค.65)