ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

ทักษะดี มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(13 มิ.ย.67)
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัด แบบสามรูปแบบในตัวพร้อมออสซิโลสโคป, ฟังค์ชั่นเจนเนเรเตอร์, แคมป์มิเตอร์, LCR มิเตอร์, และแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด (12 มิ.ย.67)
(ครั้งที่ 3) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัด แบบสามรูปแบบในตัวพร้อมออสซิโลสโคป, ฟังค์ชั่นเจนเนเรเตอร์, แคมป์มิเตอร์, LCR มิเตอร์, และแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด