นายประชา ฤทธิผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นายประชา ฤทธิผล

นางอัปสร ชายโอฬาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอัปสร ชายโอฬาร

นายวินัย หมื่นรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวินัย หมื่นรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล

นายคมสัน วงศ์คช
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายคมสัน วงศ์คช

ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

ทักษะดี มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้จัดการ และพนักงานขายสินค้า

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2567
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)