แบบสำรวจความคิดเห็นการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช