ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัด แบบสามรูปแบบในตัวพร้อมออสซิโลสโคป, ฟังค์ชั่นเจนเนเรเตอร์, แคมป์มิเตอร์, LCR มิเตอร์, และแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด (12 มิ.ย.67)