รายงานตัว นศท.ปี 2 – 3 ประจำปีการศึกษา  2564

1.  ให้มารับแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร รด.2  ปริ้นจากในระบบเท่านั้น  (เขียนเลขไทยทั้งหมด  ด้วยปากกาสีน้ำเงิน)    ได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  อาคารอำนวยการ  ชั้น 3

2.  รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป  แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา

3.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)

4.  สำเนาใบสำคัญ สด.9  (กรณี  อายุ 17 – 20 ปี)

 5. หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 650 บาท  โอนเงินเข้าบัญชี นศท.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชบัญชีเลขที่ 363-0-48086-1 ธนาคารกรุงไทย (จ่ายผ่านธนาคารให้นำใบเสร็จจากธนาคารมาแนบ  แต่หากโอนเงินผ่านมือถือให้ปริ้นสลิปโอนเงินมาแนบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)