ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (29 มี.ค. 66)