ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบลงทุนปีงบประมาณ 2566

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ต.ค. 65)