เลื่อนการรับเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ใหม่

ประกาศแจ้งเลื่อนการรับเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ระดับ ชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ป.ตรี 1 รอบโควตาพิเศษ และนักเรียน นักศึกษาที่ยังได้รับอุปกรณ์ ไม่ครบ

จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยขอเลื่อนการรับเครื่องแบบและอุปกรณ์ไปจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้มารับอีกครั้ง