เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ชั้น ปวช.1 ,ปวส.1 และ ป.ตรี 1 ประจำปีการศึกษา 2564