หัวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวสึกษา ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)