ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมในงานเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(25 มีค. 67)