นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงการณ์ผลการพิจารณาให้สถานศึกษานำร่องเปิดเรียน แบบ onsite เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564