ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ เมคคาทรอนิกส์ ( 13 ธ.ค. 2565 )

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ Programmable Controller ( 13 ธ.ค. 2565 )

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์ ( 23 ส.ค. 2565 )