ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดแบบสามรูปแบบในตัวพร้อมออสซิโลสโคป, ฟังค์ชั่นเจนเนเรเตอร์, แคมป์มิเตอร์, LCR มิเตอร์, และแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด