ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร