ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567