ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567