ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมในงานเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)