ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)(24 ม.ค. 66)