ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)