ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดชำรุดหรือเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566