ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ Programmable Controller ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 ม.ค.66)