(ครั้งที่ 3) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัด แบบสามรูปแบบในตัวพร้อมออสซิโลสโคป, ฟังค์ชั่นเจนเนเรเตอร์, แคมป์มิเตอร์, LCR มิเตอร์, และแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)