พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.ltd