พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด